Paulina Konefał

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Paulina Konefał

Paulina Konefał jest absolwentką Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Paulina zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz kosmetyków. Opiniuje projekty reklam m.in. produktów leczniczych, suplementów diety oraz wyrobów medycznych pod kątem ich zgodności z prawem polskim oraz prawem Unii Europejskiej. Zajmuje się także problematyką compliance oraz sprawami z zakresu nieuczciwej konkurencji.

Zainteresowania Pauliny obejmują także problematykę badań klinicznych oraz prawa autorskiego. W okresie studiów była aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Biomedycznego. W ramach działalności w Kole była odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne i organizacyjne w ogólnopolskich konferencjach naukowych, wykładach oraz warsztatach z zakresu prawa medycznego i biomedycznego, m.in. w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej” (Wrocław, 2018).

W grudniu 2019 r. Paulina wygłosiła referat pt. „Medycyna dla pacjenta czy człowiek dla medycyny? Prawne i etyczne aspekty badań klinicznych” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Człowiek a medycyna” organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Była stypendystką w ramach Stypendium rektora dla najlepszych studentów. W czerwcu 2020 r. obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego pt. „Efektywność unijnej regulacji suplementów diety na przykładzie Polski”.

Język: angielski, rosyjski

Wykształcenie:
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, 2020.