Nasza ekspercka praktyka stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynkowe sektora farmaceutycznego, wyrobów medycznych i ochrony zdrowia, gdzie zapotrzebowanie na niezmiennie wysoką jakość usług i gruntowną wiedzę sektorową, popartą doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych kancelariach prawnych, towarzyszy większa elastyczność finansowa.

Staramy się być nie tylko dostawcą usług prawnych, ale przede wszystkim użytecznym doradcą, rozumiejącym potrzeby i uwarunkowania biznesu.

Oprócz kompetencji merytorycznych i wieloletniego doświadczenia w pracy na rzecz sektora, oferujemy nasze zaangażowanie, responsywność oraz gotowość odpowiadania na konkretne potrzeby naszych klientów, oraz uwzględnienia ich stylu pracy i kultury korporacyjnej.

Oferujemy różne formy rozliczeń, poczynając od tradycyjnych stawek godzinowych, poprzez wynagrodzenia oparte na zasadzie miesięcznego ryczałtu lub honorarium za konkretną pracę. Pracujemy głównie dla międzynarodowych koncernów wspierając ich w najbardziej istotnych dla biznesu obszarach, takich jak refundacja, promocja i reklama, dystrybucja, polityka zgodności. Wspieramy także inne kancelarie prawne w sprawach z zakresu naszej ekspertyzy, pracujemy także dla inwestorów i funduszy inwestycyjnych zainteresowanych tymi sektorami, w tym w szczególności przy transakcjach M&A. Doradzamy nie tylko w zakresie polskich regulacji, ale bierzemy także pod uwagę wymogi prawa wspólnotowego.

Posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy na rzecz sektora farmaceutycznego oraz wyrobów medycznych, poparte doświadczeniem w obszarze prawa ochrony zdrowia. Pozwala nam ono rozumieć specyficzne uregulowania branży, znamy jej konkretne problemy i wyzwania, z jakimi się mierzy od lat i w chwili obecnej. Posiadamy także doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz dużych korporacji, w tym notowanych na giełdach amerykańskich, co z kolei pozwala nam rozumieć przestrzegane przez nie zasady i standardy.

W wybranych obszarach praktyki, wymagającej szczególnej specjalizacji, zwracamy się do zaprzyjaźnionych renomowanych kancelarii butikowych, które dobrze znamy i z którymi regularnie współpracujemy. W szczególności, w zakresie prawa konkurencji polegamy na wiedzy i doświadczeniu kancelarii Modzelewska i Paśnik.

„Professionalism. Flexibility. Willingness to deep dive into the matters. Diplomacy in the communication. Effective search in different sources”

Legal 500 • Edition 2020

„Monika Duszyńska is one of the best experts in the area of legal aspects of biological drugs usage”

Legal 500 • Edition 2020

„Great business acumen in the medical devices sector in Poland, in all legal aspects of it”

Chambers Europe 2020

„Great business acumen in the medical devices sector in Poland, in all legal aspects of it”

Chambers Europe 2020

„She has a helicopter view”

Chambers Europe 2021

„Monika is a very renowned practitioner within the life sciences field. She is very effective, positive and solution-oriented”

Chambers Europe 2018