W dniu 28 maja 2019 r. NSA podtrzymał ważną decyzję Rzecznika Praw Pacjenta dotycząca zamiennictwa leków biologicznych. Rzecznik uznał, że praktyka jednego ze szpitali, polegająca na uzależnianiu tego, jaki lek biologiczny otrzyma pacjent, wyłącznie od wyniku przetargu, jest niezgodna ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i stanowi naruszenie zbiorowych praw pacjentów. Ta precedensowa sprawa powinna wyznaczyć nowe standardy w ordynowaniu leków biologicznych, gdzie kluczową rolę powinien odgrywać lekarz. W postępowaniu przez WSA i NSA Monika Duszyńska reprezentowała Pro Bono Polską Unię Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”, która jako jedna z trzech organizacji społecznych broniła stanowiska Rzecznika.