Monika Duszyńska/Partner

Członkostwo:
Izba Adwokacka w Warszawie

Notowanie w rankingu Chambers Europe, kategoria Lifesciences

Monika Duszyńska

Monika Duszyńska jest adwokatem. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym oraz w prawie ochrony zdrowia. Doradztwem na rzecz sektora farmaceutycznego i wyrobów medycznych zajmuje się od 1999 r. Udziela pomocy prawnej przede wszystkim firmom farmaceutycznym oraz firmom z sektora wyrobów medycznych i żywności prozdrowotnej (producentom, ich spółkom zależnym, dystrybutorom), podmiotom leczniczym, jak również funduszom inwestycyjnym (w tym funduszom private equity) oraz innym kancelariom prawnym w sprawach wymagających ekspertyzy z zakresu refundacji, prawa farmaceutycznego i innych podobnych regulacji sektorowych.

Monika doradza klientom w sprawach z zakresu rejestracji produktów leczniczych, ochrony danych rejestracyjnych, zasad obrotu produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, reklamy i promocji, wytwarzania, importu oraz dystrybucji. Doradza także w sprawach compliance, w tym m.in. kontaktów z lekarzami, organizacjami pacjentów oraz sponsoringu. Prowadziła audyty compliance i przygotowywała projekty polityk (procedur) compliance dla firm z sektora farmaceutycznego oraz wyrobów medycznych; wspierała także klientów w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania w sprawach z tego obszaru. Monika doradza także w sprawach dotyczących refundacji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Wielokrotnie brała udział w negocjacjach cenowych z Komisją Ekonomiczną oraz przygotowywała projekty instrumentów dzielenia ryzyka (RSS).

Posiada również wieloletnie doświadczenie w sprawach korporacyjnych. Brała udział w transakcjach fuzji i przejęć, włączając w to audyt prawny (due diligence), z uwzględnieniem aspektów regulacyjnych dotyczących produktów leczniczych (w tym weterynaryjnych), wyrobów medycznych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także produktów stosowanych u zwierząt (pasz, dodatków paszowych). Monika doradzała także w zakresie możliwych modeli współpracy pomiędzy placówkami publicznymi i prywatnymi, z uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przez większość swojej kariery zawodowej Monika była związana z dużymi kancelariami prawnymi. Przez 12 lat była członkiem zespołu farmaceutycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Przez 3 lata była partnerem w międzynarodowej kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna, gdzie kierowała zespołem do spraw obsługi sektora farmaceutycznego oraz była wiceszefem praktyki Lifesciences w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Filologii Włoskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się biegle językiem angielskim, zapewnia też obsługę prawną w języku francuskim, włoskim oraz hiszpańskim. Kilkukrotnie notowana w międzynarodowym rankingu Chambers & Partners.

Język: angielski, francuski, włoski, hiszpański

Wykształcenie:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 1996
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filologii Włoskiej, 1998

Rok uzyskania uprawnień: 2002