20 lutego 2018 r. Monika Duszyńska wystąpiła na konferencji, organizowanej przez Medical Pro Events, podczas której poruszyła m.in. temat zasad zamiennictwa leków biologicznych. Zamiennictwo leków biologicznych budzi szereg pytań ze strony lekarzy i pacjentów, m.in. czy jest wymagana zgoda pacjenta na zmianę leku, jakie czynniki powinny być brane pod uwagę przy ewentualnej zmianie terapii, jak do zamiennictwa podchodzą organy unijne oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej. Monika mówiła także o wytycznych wybranych państw świata dotyczących zasad stosowania leków biologicznych oraz o najnowszych badaniach klinicznych oraz artykułach z piśmiennictwa naukowego poświęconych temu zagadnieniu.