AKTUALNOŚCI

Debata „Medyczna Racja Stanu – tezy dla zdrowia”

Dnia 29 czerwca 2018 r. Monika Duszyńska wzięła udział w debacie „Medyczna racja stanu – tezy dla zdrowia” pod Patronatem Honorowym Ks. Kardynała Kazimierza Nycza. Monika w swoim wystąpieniu odniosła się do wyzwań legislacyjnych w sferze ochrony zdrowia.

Seminarium poświęcone zamiennictwu leków biologicznych

Dyskusja wokół zamiennictwa leków biologicznych toczy się od dłuższego czasu i wciąż budzi wiele kontrowersji i wątpliwości. Dnia 18 czerwca 2018 r. odbyło się seminarium naukowe „Substytucja-Zamiennictwo-Switch leków biologicznych”, które zostało poświęcone temu zagadnieniu. Jednym z prelegentów była Monika Duszyńska, która omówiła wytyczne unijne oraz wybranych agencji regulatorowych dotyczące zamiennictwa i substytucji leków biologicznych.  

Chambers Europe 2018

W tegorocznej edycji międzynarodowego rankingu prawniczego Chambers Europe, w kategorii Lifesciences, Monika jest nadal notowana w drugiej grupie prawników indywidualnych. Jak podaje Chambers Europe: Head of practice Monika Duszyńska of Monika Duszyńska Kancelaria Adwokacka is referred to by sources as a "very renowned practitioner within the life sciences field." Clients appreciate that "she is very effective, positive and solution-oriented”.

Konferencja Leki biologiczne referencyjne i leki biologiczne biopodobne

20 lutego 2018 r. Monika Duszyńska wystąpiła na konferencji, organizowanej przez Medical Pro Events, podczas której poruszyła m.in. temat zasad zamiennictwa leków biologicznych. Zamiennictwo leków biologicznych budzi szereg pytań ze strony lekarzy i pacjentów, m.in. czy jest wymagana zgoda pacjenta na zmianę leku, jakie czynniki powinny być brane pod uwagę przy ewentualnej zmianie terapii, jak do zamiennictwa podchodzą organy unijne oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej. Monika mówiła także o wytycznych wybranych państw świata dotyczących zasad stosowania leków biologicznych oraz o najnowszych badaniach klinicznych oraz artykułach z piśmiennictwa naukowego poświęconych temu zagadnieniu.

Monika Duszyńska współautorem wytycznych dla PTOK

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej opublikowało swoje stanowisko w sprawie wprowadzenia krajowych standardów stosowania leków biologicznych (https://journals.viamedica.pl/onkologia_w_praktyce_klin_edu/article/view/56867 , styczeń 2018). Jednym z jego współautorów jest Monika Duszyńska, która opracowała część prawną dotyczącą leków biologicznych oraz zasad ich substytucji.

Konferencja Leki Biologiczne 2017

Problematyka leków biologicznych, w szczególności zasady zamiennictwa takich leków, są obecnie jednym z najczęściej dyskutowanych zagadnień w środowisku lekarskim i pacjenckim. Na ten temat właśnie mówiła Monika Duszyńska 5 grudnia 2017 r. na konferencji Leki Biologiczne 2017 organizowanej przez Health Project Management i Fundację dr Macieja Hilgiera, poświęcając uwagę przede wszystkim wytycznym dotyczącym zasad substytucji wybranych państw świata.  

Konferencja Świadczeniodawca 2017

27 marca 2017 r. Monika Duszyńska na konferencji Świadczeniodawca 2017. Kluczowe zmiany w systemie ochrony zdrowia poruszyła tematykę odpowiedzialności szpitala za efekty kliniczne leczenia w kontekście kontynuacji leczenia i substytucji leków (przede wszystkim leków biologicznych). W swoim wystąpieniu Monika odniosła się m. in. do praw pacjenta w zakresie wyboru sposobu leczenia, regulacji unijnych oraz wytycznych wybranych państw członkowskich UE dotyczących problematyki zamiennictwa leków, oraz uwarunkowań wynikających z praktyki stosowania prawa zamówień publicznych.

Chambers Europe 2017

W tegorocznej edycji międzynarodowego rankingu prawniczego Chambers Europe Monika Duszyńska, notowana od 2014 r., w kategorii Lifesciences, awansowała z grupy III do grupy II. Chambers Europe podaje: Monika Duszyńska of Monika Duszyńska Kancelaria Adwokacka climbs the rankings on the back of excellent feedback. She advises on medicinal product reimbursement, compliance and clinical trials. She also assists clients in the pharmaceutical and healthcare sectors with M&A transactions. "She is very balanced and I trust her judgement. She can look at a case from different perspectives," a client reports, while another praises her as a "communicative and friendly person." "She has business acumen and is creative," an interviewee also notes. [...]

Ranking Polityka Insight 2017

 W marcu 2017 nasza kancelaria otrzymała wyróżnienie w ostatniej edycji rankingu kancelarii regulacyjnych Polityka Insight, w kategorii Farmaceutyka. Ranking Polityka Insight to pierwszy w Polsce ranking uwzględniający dane jakościowe, którego wyniki oparte są o dane ankietowe zebrane od spółek z danego sektora oraz samych kancelarii. Tym samym jesteśmy zaszczyceni, że znaleźliśmy się w wąskim gronie jedynie 6 kancelarii, notowanych lub wyróżnionych w rankingu w tej kategorii.

Konferencje: „Zmiany na rynku wyrobów medycznych–nowe ustawy” i „Refundacja leków-nowelizacja ustawy-aktualności”

W dniach 2 i 28 lutego 2017 r. w Warszawie Monika Duszyńska wystąpiła na konferencjach: ,,Zmiany na rynku wyrobów medycznych-nowe ustawy” oraz „Refundacja Leków-nowelizacja ustawy-aktualności”. Monika Duszyńska mówiła o planowanych zmianach legislacyjnych w zakresie zasad refundacji wyrobów medycznych.

Udział w debacie Polskiej Unii Onkologii

 W dniu 5 grudnia 2016 r. Monika Duszyńska wzięła udział w debacie eksperckiej organizowanej przez Polską Unię Onkologii wraz z Instytutem Nauk Politycznych PAN, poświęconej tematyce zdrowia i bezpieczeństwa narodowego. Monika Duszyńska brała udział w sesji zatytułowanej „Solidarność społeczna jako wyznacznik odpowiedzialności dojrzałych społeczeństw starego kontynentu za najsłabszych”.

Udział w debacie poświęconej polityce lekowej i projektowanym zmianom do ustawy refundacyjnej

W dniu 22 listopada 2016 r. Monika Duszyńska wzięła udział w debacie, która odbyła się w ramach II Konferencji „Pulsu Medycyny” na temat polityki lekowej, zatytułowanej „Ustawa refundacyjna - kierunki zmian”. Spotkanie poświęcone było projektowi zmian do ustawy refundacyjnej, będącym przedmiotem konsultacji społecznych.