Oferujemy profesjonalną obsługę przedsiębiorców. Dla naszych klientów prowadzimy także spory sądowe, przede wszystkim w sprawach o zapłatę.

Doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych obejmuje m.in.:

  • Tworzenie dokumentów korporacyjnych
  • Zgłaszanie stosownych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego
  • Pomoc w sprawach pracowniczych,
  • Opiniowanie oraz przygotowywanie projektów umów, w szczególności licencyjnych, najmu, sprzedaży lub dostawy, zlecenia i o dzieło, poręczenia, umów o współpracy, umów o świadczenie usług
  • Doradztwo w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych

Ponadto oferujemy pomoc prawną z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego.

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń z umów, jak również odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Jesteśmy zarejestrowanym użytkownikiem e-sądu, co pozwala nam dochodzić roszczeń w szybszym i tańszym elektronicznym postępowaniu upominawczym.