O NAS

Posiadamy gruntowną znajomość polskich oraz unijnych regulacji sektorowych oraz stosujemy je w praktyce. Rozumiemy wagę polityki zgodności (compliance) w firmach z sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia, we wszystkich obszarach ich aktywności.

Pracujemy głównie dla międzynarodowych producentów, wspierając ich w najbardziej istotnych dla biznesu obszarach, takich jak refundacja, promocja i reklama, dystrybucja, polityka zgodności. Wspieramy także inne kancelarie prawne w sprawach z zakresu naszej ekspertyzy, pracujemy także dla inwestorów i funduszy inwestycyjnych zainteresowanych tymi sektorami, w tym w szczególności przy transakcjach M&A. Doradzamy nie tylko w zakresie polskich regulacji, ale bierzemy także pod uwagę wymogi prawa wspólnotowego.

Posiadamy ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy na rzecz sektora farmaceutycznego oraz wyrobów medycznych, poparte doświadczeniem w obszarze prawa ochrony zdrowia.

Pozwala nam ono rozumieć specyficzne uregulowania branży, znamy jej konkretne problemy i wyzwania, z jakimi się mierzy od lat i w chwili obecnej.

Posiadamy także doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz dużych korporacji, w tym notowanych na giełdach amerykańskich, co z kolei pozwala nam rozumieć przestrzegane przez nie zasady i standardy.

W wybranych obszarach praktyki, wymagającej szczególnej specjalizacji, zwracamy się do zaprzyjaźnionych renomowanych kancelarii butikowych, które dobrze znamy i z którymi regularnie współpracujemy. W szczególności, w zakresie prawa konkurencji polegamy na wiedzy i doświadczeniu kancelarii Modzelewska i Paśnik.

Współpracujemy z Izbą Gospodarczą „Farmacja Polska”, zrzeszającą większość działających na polskim rynku firm innowacyjnych oraz wiele generycznych, jak również wielu przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi

NASZE
CELE

Staramy się być nie tylko dostawcą usług prawnych, ale przede wszystkim użytecznym doradcą, rozumiejącym potrzeby i uwarunkowania biznesu

  • NASZE ZAANGAŻOWANIE

Oprócz kompetencji merytorycznych i wieloletniego doświadczenia w pracy na rzecz sektora, oferujemy nasze zaangażowanie, responsywność oraz gotowość odpowiadania na konkretne potrzeby naszych klientów, oraz uwzględnienia ich stylu pracy i kultury korporacyjnej.

  • WARUNKI FINANSOWE

Oferujemy różne formy rozliczeń, poczynając od tradycyjnych stawek godzinowych, poprzez wynagrodzenia oparte na zasadzie miesięcznego ryczałtu lub honorarium za konkretną pracę.

ZESPÓŁ

Monika Duszyńska/Partner

Zobacz więcej

Marta Moszczyńska/Prawnik

Zobacz więcej

Paulina Konefał

Zobacz więcej