Jako kancelaria specjalizująca się w obsłudze firm z sektora farmaceutycznego, wyrobów medycznych oraz żywności prozdrowotnej, posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne w procesie badania spółek z tego sektora, poprzedzającego transakcje M&A.

W procesie due diligence badamy w szczególności warunki dopuszczenia do obrotu, refundacji (jeśli dotyczy), wytwarzania, importu i dystrybucji w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, żywności prozdrowotnej i produktów przeznaczonych dla zwierząt (w tym premiksów, pasz i dodatków paszowych), jak również kosmetyków. Weryfikujemy m.in. prawa własności intelektualnej (w tym licencje), umowy na wytwarzanie lub dostawę oraz umowy dystrybucyjne. W określonych okolicznościach, weryfikujemy z perspektywy regulacyjnej działania sprzedażowe i marketingowe.

W procesach M&A świadczymy usługi doradztwa prawnego bezpośrednio na rzecz inwestorów, współpracujemy także z kancelariami prawnymi obsługującymi transakcje M&A jako ich partner lub podwykonawca.