Monika Duszyńska współautorem kompleksowego raportu wydanego przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Raport „Przyczyny ograniczonej dostępności leków w Polsce. Diagnoza i propozycje rozwiązań” stanowi szczegółową analizę przyczyn ograniczonej dostępności rynkowej do niektórych produktów leczniczych, oraz proponuje szereg możliwych rozwiązań dotyczących przede wszystkim obszaru refundacji i prawa farmaceutycznego.