27 marca 2017 r. Monika Duszyńska na konferencji Świadczeniodawca 2017. Kluczowe zmiany w systemie ochrony zdrowia poruszyła tematykę odpowiedzialności szpitala za efekty kliniczne leczenia w kontekście kontynuacji leczenia i substytucji leków (przede wszystkim leków biologicznych). W swoim wystąpieniu Monika odniosła się m. in. do praw pacjenta w zakresie wyboru sposobu leczenia, regulacji unijnych oraz wytycznych wybranych państw członkowskich UE dotyczących problematyki zamiennictwa leków, oraz uwarunkowań wynikających z praktyki stosowania prawa zamówień publicznych.