Konferencja Leki biologiczne – aspekty prawne na UKSW

W grudniu 2019 r. odbyła się coroczna ogólnopolska konferencja naukowa, organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji. Monika Duszyńska poprowadziła na niej pierwszy panel, zatytułowany Pacjent w centrum leczenia biologicznego. W panelu wystąpili m.in. Prof. Marcin Czech oraz dyr. Paweł Grzesiewski z biura Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przedstawiciele organizacji pacjentów.