Udział w spotkaniu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

W dniu 10 czerwca 2016 r. Monika Duszyńska wzięła udział w spotkaniu pacjentów z dziennikarzami, zorganizowanym przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Spotkanie było poświęcone m.in. aktywności pacjentów w zespołach parlamentarnych, oraz zmianom systemowym i organizacyjnym w onkologii. Monika Duszyńska mówiła m.in. o regulacji dotyczącej ratunkowego dostępu do technologii medycznych, który zastąpił tzw. chemioterapię niestandardową.